video

šarene puhane tkanine

obrada pređe prepuhanim topljenjem

obrada konopa prepuhanih topljenjem 2

linija za proizvodnju netkanih tkanina 2

obrada konopa prepuhanim topljenjem 3

linija za proizvodnju netkanih tkanina 4

brušenje

pređena obrada konopa

linija za proizvodnju netkanih tkanina